‘Knikkerkoning’ is Kira Wucks portret van de krakersscene

‘Knikkerkoning’ is Kira Wucks portret van de krakersscene

Kira Wuck, ‘Knikkerkoning’ 3 out of 5 stars

In ‘Knikkerkoning’ wekt Kira Wuck (1978) de Amsterdamse flowerpowerscene, een bijna vergeten hoofdstuk uit de jaren zestig, moeiteloos weer tot leven in het levensverhaal van Otto en Anne. Twee jongeren die uit hun verstikkende entourage ontsnappen en in het hippe Amsterdam terechtkomen.

Sinds haar alom geprezen poëziedebuut ‘Finse meisjes’ staat Wuck als een literair buitenbeentje in de Lage Landen geboekstaafd. Een status die ze te danken heeft aan haar opvallende podiumprésence tijdens het voorlezen van haar gedichten. Als dichteres waagde ze zich voor het eerst aan proza met haar verhalenbundel ‘Noodlanding‘ (2016). ‘Knikkerkoning’ is haar romandebuut. Een boek waarover, althans naar de structuur te oordelen, alvast grondig is nagedacht. In drie aparte delen wordt in een lichtvoetige stijl de aparte leefwereld van Otto en Anne ontrold.

Ontsnappen uit een beklemmend nest

Niets laat aanvankelijk vermoeden dat de insteek grotendeels autobiografisch is. Toch getuigt Wuck hierover in Het Parool:

‘Het moet ook in de opbouw en de balans een goed boek worden, dus heb ik sommige dingen die in het echt erger waren minder erg gemakt, of dingen die minder erg waren erger (…) Ik heb ruim vier jaar aan dat boek gewerkt en er is een lange researchperiode aan vooraf gegaan (…) Mijn vader koos ervoor om optimistisch en licht in het leven te staan. Mijn moeder ging eraan onderdoor, het lukte haar niet.’

Het is vanuit dit perspectief dat Wuck als dochter van een Finse moeder en een Indonesische vader het leven van haar ouders – Anne en Otto – beschrijft.

Otto groeit op in Renswoude waar hij, na de dood van zijn moeder, samen met zijn broers en zussen onder de autoritaire plak van zijn vader opgroeit. Hij doet er na een zoveelste tik van zijn vader dan ook alles aan om aan hem te ontsnappen. Zo vindt hij troost bij Kay, een uit het nest gevallen kauw. De dag waarop hij verneemt  dat hij zijn laatste schooljaar moet overdoen besluit hij naar Amsterdam te gaan.

In Finland neemt Anne dan weer samen met vriendin Kirsi het vliegtuig naar Nederland om aan de toenemende druk van haar moeder te ontsnappen.

Anne, mooi maar wispelturig als wat

Twee vrije geesten die zich aangetrokken voelen door Amsterdam waar vrijheid staat voor seks, drugs, krakersbenden en verkeerde vrienden. Otto en Anne hebben het bepaald niet makkelijk om er zich staande te houden. Ze dwalen rond in het Vondelpark en ontmoeten Ron, een geheimzinnige hippie die zich tegelijk als weldoener en tiran ontpopt. Met lenige pen evoceert Wuck hoe ze met vallen en opstaan grip op het dagelijkse bestaan proberen te krijgen.

Neem nu Otto die hopeloos verliefd is op Mary maar door een samenloop van omstandigheden trouwt met Anne, een aantrekkelijke verschijning maar zo wispelturig als wat. Beiden blijven dan ook, ondanks de geboorte van hun dochter Jane, avontuurlijk in het leven staan met alle nare gevolgen van dien. Kira Wuck heeft met ‘Knikkerkoning’ in een beeldrijke taal twee mensen neergezet die op zoek naar het ultieme geluk in een wereld belanden die als een zeepbel uiteenspat. Een roman met een origineel verzonnen einde – dochter Jane blikt terug op haar ouders – waarin niet gespaard of ontzien is geworden.


Related Images: