In ‘Passages’ brengt Martha Verschaffel minder vluchtig werk dan je zou denken

In ‘Passages’ brengt Martha Verschaffel minder vluchtig werk dan je zou denken

Martha Verschaffel, ‘Passages’ 4 out of 5 stars

Twee meisjes in een boom, een vrouw op zoek naar het juiste pad, de koffie wordt koud. Vluchtige indrukken van uiteenlopende levens, of passages, zoals Martha Verschaffel haar nieuwste graphic novel zo treffend noemde. Het is haar tweede sinds ‘Lily’ in 2015 verscheen en baadt opnieuw in die intrigerende verstilling waarin zoveel verhalen te ontdekken vallen.

Een korte samenvatting van de plot geven zou niet alleen erg moeilijk zijn, maar ook voorbijgaan aan de graphic novel zelf. In ‘Passages’ zijn het de kleine details, het inzoomen op gelaatsuitdrukkingen, de huiselijke stillevens die van tel zijn. Ze lijken niet verbonden met elkaar, maar in het samenspel tussen die ogenschijnlijk nietszeggende taferelen ontstaat juist het verhaal. Al is het er een waar je zelf ook naar op zoek moet gaan. In zeldzame flitsen toont het zich duidelijk, maar vaker nog moet je je een weg banen door onuitgesproken gedachten, drijfveren en behoeftes.

De complexiteit van eenvoud

Verschaffel kiest voor het contrast door die diepe, complexere structuur weer te geven in eenvoudige tekeningen. Met enkel haar grafietpotlood roept ze een ietwat unheimliche sfeer op waarin niets echt helemaal is wat het lijkt. Hier en daar benadrukken nonchalante vegen het morsige karakter dat inherent is aan zoveel menselijke (inter)actie. De strip krijgt daardoor een wat ruwe buitenkant, maar wel een die tegelijk heel wat schoonheid verbergt, te meer omdat er wel degelijk is nagedacht over die bedrieglijke eenvoud.

Graphic novels die zich niet meteen helemaal blootgeven, durven bij ons al wel eens een streepje voor hebben. Het zijn weliswaar niet altijd de makkelijkste strips om te lezen, maar die geslotenheid opent in het hoofd van de lezer vaak juist meer deuren. ‘Passages’ is daarop geen uitzondering. In tijden waarin het snelle consumeren hoogtij viert, kunnen wij werk als dit dan ook alleen maar toejuichen. Met dank ook aan Bries om dergelijke auteurs een platform te bieden.

Related Images: