Hoe het Kuifje imperium als gevolg van verkeerde beleidskeuzes en creatieve boekhoudkunde wankelt

Hoe het Kuifje imperium als gevolg van verkeerde beleidskeuzes en creatieve boekhoudkunde wankelt

Jean-Pierre Levée, ‘De verdwenen miljoenen van Kuifje: de geheimen van de erven Hergé’ 3 out of 5 stars

Het werk van Hergé is tijdloos. Ook anno 2024 blijft de avontuurlijke ontdekkingsreiziger Kuifje tot de verbeelding van velen, zowel jong als oud, spreken. Enerzijds heb je de verkoop van de succesvolle klassieke stripreeks. Daarnaast is er een schijnbaar onuitputtelijke reeks van commercieel afgeleiden ; merchandising zoals bekers, pins, beeldjes, posters,.. en noem maar op. Een miljardenbusiness, lijkt het wel. Toch stelt stripliefhebber en financieel expert Jean-Pierre Levée (°1946, Blankenberge) dat er meer dan voldoende redenen zijn om aan de verdere instandhouding van het Kuifje imperium en de talloze miljoenen in beheer van Nick en Fanny Rodwell te beginnen twijfelen.

Liefhebber van strips met expertise in financiën/recht

In het boek vermeldt Levée dat er verschillende redenen waren om onder een pseudoniem te schrijven. De vrees voor een uitputtende rechtszaak met de Rodwells was er slechts een van. Levée is al jarenlang een grote (en meertalige!) liefhebber en kenner van strips. Als jonge snaak geraakte hij danig geïntrigeerd door Kuifje en Georges ‘Hergé’ Remi. Een liefhebberij die nu ook in boekvorm beschikbaar is. Met zijn specifieke achtergrond in financiën/recht en interesse in strips is hij misschien wel dé meest aangewezen persoon voor een boekhoudkundige doorlichting van de organisaties die de Rodwells in het leven roepen. Van de miljardenindustrie die je als buitenstaander of leek misschien zou verwachten, blijft er volgens Levee steeds minder over.

Rodwell

Als een van de belangrijkste oorzaken van het op zijn grondvesten schuddende imperium kijkt Levée in de eerste plaats naar de flamboyante, maar erg autoritaire zakenman Nick Rodwell. Diezelfde Rodwell, die zoals geweten al jarenlang op gespannen voet met journalisten leeft, pakt al jarenlang de zaken verkeerd aan. Zo bijvoorbeeld omringt hij zich vrijwel volledig met mensen die hem niet durven tegenspreken.

Bovendien loopt het ook qua beleidsvlak verkeerd. Rodwell en zijn team zetten al jarenlang in op duurdere productlijnen zoals Kuifje (luxe)beeldjes, poppetjes en auto’s die een rijkere, meer gegoede middenklasse bedient. Een doorn in het oog van vele fans van Kuifje die ten gronde al jarenlang signaleren dat Rodwell en team hardnekkig blind blijven voor de reële belevingswereld van het kind.

Het loopt al te vaak verkeerd met de al te grote ambities en plannen van Rodwell. Deze bevinding illustreert Levée onder meer aan de hand van een door Rodwell geïnitieerd project waarbij Kuifje platen via NFT verkocht worden. Van de 1.777 aangeboden kavels die geacht werden miljoenen op te brengen, werden er slechts vijftig (!) verkocht. Het maakt inzichtelijk hoe de zakelijke realisaties soms maar bijzonder magertjes uitvallen, zo stelt Levée vast.

Boekhoudkundige manipulaties

Niet alleen dat. De clan rond Rodwell blijft onuitputtelijk geld steken in advocatenkosten (nvdr: jaarlijks goed voor zo’n 2 miljoen euro), bijvoorbeeld door de eigen fanclub (!) in het juridische harnas te jagen. Tezelfdertijd kan je als buitenstaander alleen maar bedenken dat het getouwtrek de imposante nalatenschap van wijlen Hergé vanzelfsprekend geen goed doet.

Uit de doorlichting van Levée blijkt dat de talloze structuren rond Kuifje in boekhoudkundig opzicht structureel verlieslatend zijn. Levée wijst op soms clevere boekhoudkundige trucjes hetgeen maakt dat het voor de buitenwereld misschien lijkt alsof de zaken goed gaan. Toch vertelt de doorlichting een best ander verhaal.

Het nakende einde van Kuifje is stilaan in zicht

De bottom line van Levee’s verhaal is dat het Kuifje imperium wankelt. Bij langdurig uitblijven van enige inhoudelijke vernieuwing – nieuwe mensen/ideeën die écht inzetten op de belevingswereld van het kind – is het binnen afzienbare tijd wellicht gedaan met het tijdloos geachte universum van Kuifje. Dat is geen gemakkelijke boodschap voor liefhebbers van Kuifje die weten dat Nick Rodwell goed in de zeventig is en Fanny Rodwell negentig is en aan dementie lijdt. Ook zij hebben natuurlijk niet het eeuwige leven. Zodoende is het dus nog maar de vraag wat er zoal in het vooruitzicht ligt.

Verfrissende insteek

Dit boek van Levée valt op door de bijzonder originele invalshoek, met name de sterke focus op doorlichting van boekhoudkundige structuren en financiën. Daar waar onnoemelijk veel Kuifje biografen zich doorgaans richten op (klassieke) biografische elementen, brengt Levée dus een heel nieuw, fris en best vernieuwend perspectief op het Kuifje universum. In dat opzicht wijst de auteur er ook fijntjes op dat het wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van Hergé danig bemoeilijkt wordt door het risico op allerhande bemoeienissen via Rodwell & co. Het doet allerhande vragen stellen naar de huidige omgang met auteursrecht in een sterk gedigitaliseerde wereld waar de impact van een fysieke object / drager (boek/strip/cd/lp), ook door uitgevers, maar al te vaak sterk onderschat wordt.

Related Images: