Olivier Schrauwen toont zich in ‘Mowgli’s spiegel’

Olivier Schrauwen toont zich in ‘Mowgli’s spiegel’

Olivier Schrauwen, ‘Mowgli’s spiegel’ 4 out of 5 stars

Tien jaar nadat ‘Le Mirroir de Mowgli’ verscheen, kreeg de strip eindelijk een Nederlandstalige versie. Olivier Schrauwen maakte weliswaar een verhaal zonder woorden, maar met deze editie wordt de Nederlandstalige lezer uitdrukkelijk uitgenodigd Schrauwens wonderlijke universum te blijven ontdekken.

In deze strip maakt Mowgli kennis met een mensaap waarin hij zichzelf meent te herkennen. Wanneer hun wegen onverwacht scheiden, gaat Mowgli op zoek naar haar om zijn leven te kunnen delen met iemand waarmee hij een diepe verbondenheid voelt.

Het ongewone gewone

Hoe triviaal het verhaal op het allereerste zicht ook mag lijken – Mowgli en de mensaap apen mekaar na –, al snel voel je als lezer dat het over diepgaandere dingen handelt. Mowgli ziet duidelijk de gelijkenis met zijn onverwachte vriendin. Wanneer hij haar dan plots kwijtraakt, brengt dat heel wat gevoelens aan de oppervlakte. Wie is hij zonder haar? Moet hij zich gelukkig prijzen dat hij haar ooit heeft mogen ontmoeten en zich neerleggen bij iets wat ongeveer in de buurt komt? Of moet hij op zoek blijven gaan naar haar?

Ook al baadt het werk van Olivier Schrauwen vaak in een absurd sfeertje, dat betekent niet dat zijn verhalen geen inhoud te bieden hebben, integendeel. Juist door die absurditeit weet Schrauwen door te dringen tot de net iets moeilijker bereikbare laag onder de oppervlakte. Diegene waar een al dan niet existentiële levensvraag zich al eens durft te tonen. ‘Mowgli’s spiegel’ is daardoor een strip die zich misschien vlot laat lezen, maar bij een volgende lezing minstens even interessant blijft.

De schijn van eenvoud

En ook op vormelijk vlak valt er meer te beleven dan aanvankelijk duidelijk is. Met een beperkt kleurenpalet en eenvoudige lijntekeningen houdt Schrauwen het toegankelijk, maar in die eenvoudigheid ligt juist het intrigerende. In het diepst van Mowgli’s vertwijfelde zoektocht naar zijn evenbeeld lijken kleuren en vormen uiteindelijk in mekaar over te lopen, zodat zijn radeloosheid juist heel precies in beeld wordt gebracht.

‘Mowgli’s spiegel’ is een fijne strip binnen het oeuvre van Olivier Schrauwen. Voor diegenen die hem al kenden, een mooie aanvulling van hun collectie. Voor diegenen die hem nog niet kenden, een erg interessante eerste kennismaking.

Related Images: