Baloji interview

Vroeger nog bij Starflam, nu schuchter op zijn eigen benen. Een onterecht schuchterheid, want met 'Hotel Impala' leverde Baloji een zeer knap debuut af. Kevin Major had een babbel hem.