Koñec (De Nieuwe Snaar)

'Sjokkelen ja!'

De mooiste liedjes zijn meestal het snelst afgelopen, zo weet al wie zich af en toe van een versleten spreekwoord bedient. In geval van De Nieuwe Snaar heeft niemand echter te klagen, want gebroeders Jan en Kris De Smet zullen, wanneer het gezelschap in 2014 definitief wordt opgedoekt, meer dan 30 jaar aan elkaars zijde hebben gespeeld. Ook acrobatisch wonder en humoristisch genie Geert Vermeulen was er in 1982 bij toen De Nieuwe Snaar het licht zag, terwijl Walter Poppeliers pas rond de overgang van het oude naar het nieuwe millennium aansloot bij een van de meest gerenommeerde cabaretgroepen van de lage landen.

Uiteraard doet het vele liefhebbers verdriet dat het kwartet het voor bekeken houdt. De vlam was immers nog lang niet gedoofd, wat onder meer bleek uit de lofbetuigingen die hun laatste voorstelling ‘Koñec’ in diverse media te beurt viel. Met die show is het bonte gezelschap nog altijd op tournee, en wie deze rasperformers nog een keer live aan het werk kan zien, mag die gelegenheid eigenlijk niet onbenut laten. De Nieuwe Snaar is behalve een springlevend kwaliteitslabel door de jaren heen tevens uitgegroeid tot historisch erfgoed, dat op een heel spontane manier teruggaat op de roots van het cabaret. De vele voorstellingen die dit collectief maakte, gaven blijk van een enorme voeling met het Vlaamse fanfarewezen, maar ook van folk, blues, rock ’n’ roll, gypsy en flarden jazz waren de vier niet vies.

Precies dat is een van de aspecten die de unieke positie van De Nieuwe Snaar in het Nederlandstalige kleinkunstlandschap keer op keer hebben bestendigd: rond hun muziek en sketches hing niet het minste snobisme. Uit alle muzikale tradities mocht worden geput, zolang het de mensen in de zaal meetrok in het plezier dat op scène werd tentoon gespreid, of zolang de opgewekte melancholie bij het publiek iets teweeg bracht. De geschiedenis van De Nieuwe Snaar is er een van geven, nog eens geven en doodgewoon alles geven: kunst en cultuur hebben in de praktisering van Jan De Smet en de zijnen hun voeling met de gewone mens nooit verloren. Dat blijkt eveneens uit de nummers die de afscheidsvoorstelling ‘Koñec’ hebben gehaald, waarin ogenschijnlijk banale feiten worden bovengehaald en in een dikwijls humoristisch kader worden bezongen. Tegelijk is een zin voor het seksueel getinte in precies de smaakvolle porties aanwezig. Eigenlijk lijkt De Nieuwe Snaar een verfijnd destillaat van een avondje uit op de lokale dorpskermis.

Inderdaad is ‘Koñec’ een zwanenzang die kan tellen. De balans zit goed en Geert Vermeulen, iemand die zelfs de meest verstarde exemplaren in de zaal aan het lachen kan krijgen, zorgt zo nu en dan voor een heerlijk breekpunt. Muzikaal worden heel wat registers bespeelt, waarbij de muzikanten elk voor zich verrassen door hun veelzijdigheid. Jammer is dat de volumes soms de pan uit swingen, waardoor de harmonie (bijvoorbeeld in het samenspel met de hobo) aan het wankelen komt. De meest uitgepuurde liederen, zoals ‘De hoezen van Julie’, zijn dan ook de meest perfecte. Van die meezinger staat overigens een hilarische clip op deze dvd, vergezeld van een terugblik door de vier leden op hun gezamenlijke verleden. Twee extra redenen waarom fans moeten begrijpen dat de rechtmatige plaats van deze uitgave niet de rekken van de lokale platenboer zijn, maar wel het al dan niet met fluweel bekleedde meubel waarin men zijn of haar beste dvd’s opbergt.

Details Podium-DVD
Acrobaten met stem, instrumenten en materiaal
Collectief: De Nieuwe Snaar
Uitgave: Pias Comedy
Location:
Niet van toepassing