Joke Van Leeuwen op de gevel van HETPALEIS

Sinds 28/01/2010 siert een gedicht van Joke Van Leeuwen de gevel van HETPALEIS, het Antwerpse kinder –en jongerentheater. Hiermee sluit ze haar tweede jaar als stadsdichter af. Maar het gedicht is niet louter een artistiek project. Het draagt een waardevolle boodschap mee.

Van Leeuwen schreef een gedicht tegen kindermishandeling. Ze liet zich in het bijzonder inspireren door artikel 19 van de verklaring van de Rechten van het Kind: ‘de staat is verplicht om kinderen te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk en geestelijk geweld.’

HETPALEIS, dat kinderen en jongeren in haar hart draagt, liet de eindzin van het gedicht, dat de titel ‘Ben ik’ meekreeg, op een zichtbare plek van het Theaterplein schilderen. De vormgeving van Bob Takes is een soort van optisch spel waardoor de woorden slechts vanaf één punt van het plein zichtbaar zijn.

‘Zie wat ik zeg dat ik niet zeggen kan’ In een staaltje van optisch bedrog staat, vanaf vandaag en voor alle verdere dagen, zwart op wit en wit opzwart, de roep van een kind aan alle voorbijgaande volwassenen om te zien wat niet uitgesproken wordt.’ Zo besluit HETPALEIS.