The LEGO ninjago movie

'Martial arts in de speelkamer'

Als er in Hollywood al credo’s geëerbiedigd worden, dan is ‘never change a winning formula’ ongetwijfeld een favoriet van de grote productiehuizen. Geen wonder dus dat er amper een paar jaar na het succesvolle ‘The LEGO movie’ inmiddels twee nieuwe films zijn afgeleverd die eveneens vanuit het universum van de Deense speelgoedfabrikant vertrekken.

De eerste spin-off neemt Batman op de korrel en is een amusante parodie op de legendarische stripfiguur. ‘The LEGO ninjago movie’ neemt dan weer een loopje met het cliché van de ninjafilm, waarvan Jackie Chan sinds jaar en dag het boegbeeld is. Dat Chan in de openingsscène zelf komt aandraven om de animatie in te leiden, is een geestige knipoog naar de traditie van kung fu en aanverwanten. Het blijkt de eerste flirt van vele.

Is ‘The LEGO ninjago movie’ louter pastiche? Zeker niet, want de makers creëren een wereld die in essentie niet schatplichtig is aan het Aziatische cultgenre. Dat blijkt wanneer het zogenaamde ‘ultimate weapon’ wordt bovengehaald, waarna een verrassend reëel monster de speelgoedweelde in de vernieling ramt. Zonder de clou hier te willen weggeven, is de vondst zonder meer hilarisch. Volwassenen zien er een metafoor in voor hoe het er in hun eigen kindertijd aan toe ging, terwijl de minderjarigen door de merkwaardige kruisbestuiving van werkelijkheid en fictie betoverd geraken.

Diezelfde gelaagdheid keert overigens terug doorheen het hele script. Kinderen zullen veel referenties naar de populaire cultuur aan zich voorbij zien gaan. Bovendien kennen zij de stereotiepen van het originele genre te weinig om te ervaren hoe behendig de regisseurs dat cinematografische erfgoed ridiculiseren. In de plaats krijgen de jonge kijkers echter een wervelend scenario dat verteld wordt aan een ideaal tempo. Dat de personages, anders dan in pakweg de betere Pixarfilms, weinig diepgang hebben, wordt voor de gemiddelde twintigplusser gecompenseerd door stilistische, inhoudelijke en zelfs muzikale knipogen naar de eigen jeugdjaren.

Op meta-niveau toont ‘The LEGO ninjago movie’ overigens hoezeer het kwaad in dit tijdsgewricht gebanaliseerd is. Waar de impact van een slechterik die willekeurig dood en vernieling zaait historisch enorm groot was, is de bron van alle ellende in deze film verworden tot louter een antipode voor de held. Het verwerpelijke manifesteert zich met andere woorden omdat het goede een negatief nodig heeft om zichzelf als dusdanig te kunnen presenteren.

Om bovenstaande enigszins weg te moffelen doen de auteurs beroep op een andere gemeenplaats uit de filmgeschiedenis, met name de problematische vader-zoonverhouding. Hoezeer de film zich ook probeert te ontwikkelen rondom het eenoudergezin en het gevoel van verlatenheid en miskenning bij een tiener, het gegeven blijft vlak omdat de belangrijkste personages nooit getuigen van een emotionele complexiteit die hen als menselijk sujet op de kaart zet. Bijgevolg blijft de film hangen in het komische register, waar de kleine portie weemoed slechts een minuscuul tegengewicht voor vormt.

Is ‘The LEGO ninjago movie’ dan mislukt? Helemaal niet. De film vormt immers een ludieke excursie doorheen een genre dat in het Westen altijd al door een aura van absurditeit omgeven werd. Bijzonder is dat jong en oud aan de hand van dezelfde film toch een wezenlijk verschillende ervaring zullen hebben, terwijl iedereen zich prettig bediend voelt. Een prestatie.

Als er in Hollywood al credo’s geëerbiedigd worden, dan is ‘never change a winning formula’ ongetwijfeld een favoriet van de grote productiehuizen.

Lees de volledige review »
Details Nu in de zalen
Martial arts in de speelkamer
Regie: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan
Met (de stemmen van) o.a.: Jackie Chan, Dave Franco, Fred Armisen

1 Disc

The LEGO ninjago movie (Blu-ray)
Terug naar vervlogen tijden

Waar de film zowel een ouder als een jonger publiek evenredig bedient, zijn de toemaatjes vooral gericht op de minderjarigen. Een tipje van de sluier van een op til zijnde televisieserie, muzikale escapades, kortfilms vol hilariteit en ga zo maar door: wie er zin in heeft, kan zich een poos verstrooien met het uiteenlopende materiaal dat op de Blu-ray staat. Los van de context van de film hebben deze extra's eigenlijk bitter weinig te betekenen, maar als nagerecht bij de geestige ervaring van ‘The LEGO ninjago movie’ mogen ze er stiekem best zijn.

Terug naar vervlogen tijden
Titel: The LEGO ninjago movie

Reageer