Robin Black, Als ik van je hield, zou ik je dit vertellen

Banale verwikkelingen in bekoorlijke zinnen

Of de auteur het nu wil of niet, een bepaalde titel schept vaak een zeker verwachtingspatroon. Bij het debuut van de Amerikaanse schrijfster Robin Black is dat niet anders: ‘If I loved you, I would tell you this' klinkt zowel hoogst intrigerend als mierzoet en wie in de boekhandel staat te twijfelen om deze bundeling kortverhalen al dan niet aan te schaffen, wordt tussen die twee gevoelens heen en weer geslingerd. Een debutante gunnen we echter graag het voordeel van de twijfel: in de boekenkast wordt plaats geruimd tussen Louis de Bernières en William Blake, het haardvuur wordt ontstoken en de lichten gedimd, want als Robin Black een intiem debuut geschreven heeft, moeten de leesomstandigheden uiteraard optimaal zijn.

Al na een drietal kortverhalen kan de lezer zich een oordeel vormen over de volledige bundel. Black zou vooral geïntrigeerd zijn door "onalledaagse relaties" (zo leest de omslag) en die fascinatie vertaalt zich in de zogezegd atypische keuze van haar protagonisten. Een vader en zijn blinde dochter, een kunstenares op leeftijd tegenover haar model, een vriendschap tussen een gepest meisje en een meeloopster... Zijn dat "onalledaagse relaties" die in de literatuur verrassend of interessant zijn? Niet bepaald. Het zijn eerder clichés, gehanteerd door auteurs die hopeloos op zoek zijn naar een zekere diepte in hun werk en daar opzichtige karakters denken voor nodig te hebben.

Zoveel cynisme heeft Black echter niet verdient, want tot op zekere hoogte slaagt ze erin een zekere spontaniteit te bereiken in haar toon. Hoewel de personages en hun verlangens, handelingen en denkbeelden zuiver artificieel en gekunsteld overkomen, maakt Blacks milde lyriek het boek tot een verrassend debuut. Desondanks wekt de bijwijlen ridicule en kinderachtige inhoud zodanig veel wrevel op, dat ‘Als ik van je hield, zou ik je dit vertellen' absoluut niet prettig leest. Vooral de sérieux waarmee Black haar stereotiepen over de pagina's uitsmeert, zorgt voor irritatie, een gevoel dat in elk kortverhaal opnieuw komt opdagen. Ook van emotionele chantage gaat het boek niet gevrijwaard, want geef toe: het is toch niet bepaald smakelijk als een schrijfster met de thema's kanker, burenruzie en gehandicapt kind op de proppen komt binnen een en hetzelfde verhaal?

Wie zegt taal, zegt ook vertaling. Die is in essentie niet verkeerd, maar ook hier is het boek niet in evenwicht. Vertaalster Reintje Ghoos, bekend als eindredactrice van de kinderserie ‘Vlaamse filmpjes', heeft allicht het Engels te getrouw willen weergeven, wat meer dan eens leidt tot kromme zinsconstructies. Wanneer dat niet het geval is, werkt Blacks flexibele pen innemend en ontvouwt zich, tussen de sentimentele banaliteiten door, een aangename (lees)wereld.

Tegenover de volwaardige roman waaraan Robin Black op dit moment aan het werken is, hoeven we dus absoluut niet sceptisch te staan. Zolang dat boek niet bevolkt wordt door hippe, gescheiden koppels, kinderen met zelfverklaarde filosofische aanleg en meer van dat soort romaneske onzin, maakt Black zelfs een kans om haar plaatsje tussen Blake en de Bernières te herwinnen. Over de taalkundige virtuositeit beschikt ze, zoveel is zeker, maar qua diepzinnigheid tasten we nog in het duister. Zet ‘Als ik van je hield, zou ik je dit vertellen' dus gerust terug op het schap in de boekhandel, en wacht tot Robin Black met een nieuw boek op de proppen komt. U hoort het wel als dat iets wordt...

Details Fictie
Originele titel:
If I loved you, I would tell you this
Auteur: Robin Black
Vertaler: Reintje Ghoos
Copyright afbeeldingen: Uitgeverij Contact
Uitgever: Uitgeverij Contact
Jaar:
2010
Aantal pagina's:
301