Obe Alkema, 'Obelisque'

Glossy gedichten

Poëzie verpakt als glossy, waarom niet? Met ‘Obelisque’ zoekt Obe Alkema de grenzen op van de stereotiepe poëzie, in alle mogelijke richtingen. Al legt hij op die manier juist meer nadruk op de centrale thema’s van vluchtigheid, schone schijn, de zoektocht naar de dieperliggende, betekenisvolle identiteit. Een dichtbundel uit het Kardashian-tijdperk, met andere woorden.

Alkema schuwt de verwijzingen naar de populaire cultuur dan ook hoegenaamd niet. Het is voor hem de plek bij uitstek om de oppervlakkigheid te illustreren waarin het leven van de 21ste-eeuwse westerse mens steeds meer verzeild raakt. Al in ‘Ballade’, een van de eerste gedichten van de bundel, herinnert de dichter aan de totale ineenstorting van Britney Spears toen ze zich in 2007 volledig kaal scheerde. De hele wereld keek ernaar en verlekkerde zich schaamteloos aan de neergang van een ooit zo succesvolle zangeres, maar niemand – behalve Chris ‘Leave Britney alone’ Crocker dan – die stilstond bij wat voorafgegaan moest zijn aan het hele spektakel. Liever wat genieten van de show om daarna zelf verder te ploeteren. Een mens mag toch wat ontspannen zeker? Hij werkt al hard genoeg om de leningen voor te dure wagens, een te groot zwembad en een te chic huis af te betalen.

Waar het duidelijk is dat de moderne mens zijn identiteit vaak gaat zoeken in betekenisloos vertier en vluchtige contacten, is Alkema ook op zoek in zijn bundel zelf. Uiteraard koos hij niet toevallig ‘Obelisque’ als titel en zet hij zichzelf zo centraal als dichter. Ook in zijn gedichten benoemt hij zichzelf af en toe, met naam en toenaam. En toch, net zoals een obelisk ook enig mysterie uitstraalt, is het personage van Alkema even ongrijpbaar. Kan hij zich vinden in die oppervlakkige populaire cultuur en gaat hij erin mee of zet hij zich er juist tegen af? Net wanneer je denkt dat de waarheid ergens in het midden ligt, doet hij je toch weer twijfelen.

Ook vormelijk krijgt het hedendaags hedonisme zijn plaats in ‘Obelisque’, letterlijk zelfs. Niet alleen zorgt de eerste indruk al voor de nodige verwarring met een glossy tijdschrift, ook binnenin moet de poëzie soms plaats ruimen voor paginagrote advertenties van luxe modemerken als Luis Vuitton, Prada, Moschino of Calvin Klein. Al worden die nog een beetje aan banden gelegd en zijn de kleuren beperkt tot een combinatie van wit en lichtroze.

‘Obelisque’ vormt zo een interessant experiment op de grens van waarheid en leugen, fictie en non-fictie, vluchtigheid en diepgang. Kortom, een bundel voor de 21ste eeuw. Of dat ook het eeuwig leven betekent, zal de tijd uitwijzen.

Details Poëzie
Auteur: Obe Alkema
Vormgever: Oliver Ibsen
Uitgeverij: Het Balanseer
Jaar:
2018
Aantal pagina's:
160