Mirjam Van Hengel, 'Een knipperend ogenblik: portret van Remco Campert'

Portret van een melancholisch schrijver

Na haar eerder succesvolle 'Hoe mooi alles' - een boek over de liefde tussen Leo en Tineke Vroman - vond Mirjam van Hengel het nu de hoogste tijd om leven en werk van de hoogbejaarde Remco Campert in boekvorm vast te leggen. Een biografie zag de op handen gedragen en geliefde Nederlandse schrijver absoluut niet zitten. Toch trok van Hengel flink wat archiefladen open, verzamelde ze getuigenissen om vervolgens twee jaar lang wekelijks met Campert urenlange gesprekken te voeren. Dit alles leverde een aantrekkelijk maar niet kritisch portret op van de zo minzame prins van de Nederlandse letteren.

Campert, dat is de beweging van Vijftig. Een kolonie inmiddels beroemde namen van schrijvers en kunstenaars: Rudy Kousbroek, Jan Cremer, Karel Appel, Hans Andreus, Lucebert, Gerrit Kouwenaar en Hugo Claus, allen in Parijs bij elkaar gebracht door Simon Vinkenoog. Er was geen geld, dus logeerde toentertijd iedereen bij elkaar. Campert verbleef er al in 1949 waar hij getuige was van het huwelijk van Rudy Kousbroek met  Ethel Portnoy. Een periode die Hugo Claus uitvoerig heeft beschreven in 'Een zachte vernieling', zijn Parijse roman.

Bepalend voor Camperts dichterschap is volgens van Hengel in de eerste plaats zijn vriendschap met Kousbroek. Samen met hem richt hij tijdschrift 'Braak' op, waarna uitvoerig aandacht wordt besteed aan de bloemlezingen 'Atonaal' en 'Vijf 5 tigers'. 

Wat de meesten inmiddels is ontgaan is dat Remco Campert een tijdlang in Antwerpen heeft gewoond en geschreven. Het was niet de meest gelukkige periode uit zijn leven.

'Zijn gevoel voor België was ook gekanteld en hij sprak in een brief van 'die verrotte Vlaamse mentaliteit, die al het aardige in een mens uitdooft en verzuipt in de ene pint na de andere.''

Een behoorlijk aantal bladzijden wordt voorts in beslag genomen door de amoureuze escapades van de schrijvers. Een stoet van vrouwen op een literaire catwalk: Freddy Rutgers, Fritzi Harmsen van Beek, Lucia van de Berg en ten slotte Deborah Wolf. Om dan nog te zwijgen over de jonge Adrienne van Herten met wie Campert op late leeftijd een passionele relatie had.

'Een knipperend ogenblik' is een met uiterst vakmanschap geschreven boek over een geliefd en vooralsnog druk gelezen schrijver, wiens oeuvre wegens zijn stijl en  fris Nederlands alom geprezen wordt. Het is zeer de vraag wat een eventuele biografie aan zo'n gedetailleerd portret nog kan toevoegen.

Details Non-fictie
Uitgeverij: De Bezige Bij
Jaar:
2018
Aantal pagina's:
512