Kirill Medvedev, 'Alles is slecht'

Interessante en indringende visie op post-Sovjet Rusland

Is het überhaupt ethisch een mening te hebben over een boek dat is uitgegeven 'zonder toestemming van de auteur'? Ook al is dat de uitdrukkelijke wens van de auteur - Medvedev is een rasechte Marxist  die niets van de kapitalistische, door multinationals gestuurde uitgeverswereld wil weten? Toch deed Kirill Medvedev het dit keer anders. Ondanks zijn antipathie jegens welke vorm van commercialisering dan ook, deed hij toch een korte Nederland-België tour om zijn uitgebrachte boek 'Alles is slecht' van commentaar te voorzien. Ook al maakt hij er een punt van dat geen van zijn werken uitgegeven mogen worden, en indien dat wel gebeurt, met uitdrukkelijke toevoeging van 'zonder toestemming van de auteur uitgegeven'. Interessante propaganda c.q. piraterij tegen de gevestigde, corrupte literaire wereld in Rusland.

Medvedev geeft niet alleen kritiek, hij ontvangt er ook. Ganse volksstammen ageren tegen zijn werk, wat hun inziens poëzie nog proza is. Niet geheel onterecht wordt hij vaak vergeleken met Charles Bukowski. Niet geheel ontoevallig ook: Medvedev heeft zijn Amerikaanse idool geruime tijd vertaald naar het Russisch en op die manier proberen uit te geven. Qua personae lijken ze in niets op elkaar, aldus Medvedev. Maar er is iets in de poëzie van Bukowski dat Medvedev ontegenzeggelijk aangesproken heeft. Hij maakt eveneens gebruik van niet rijmend vers, zonder metrum of iets anders wat ook maar aan de regels der poëzie grip vindt. Eenzelfde rauwe eerlijkheid ook, zonder opsmuk of snobistisch geneuzel. Hij zegt waarover het gaat, niet meer, niet minder. Zo dicht Medvedev over Bukowski en vertalen: vertalen is volgens mij/ alleen de moeite waard/ als je volledig kunt samensmelten/ met de schrijver/ onder iedereen regel/ je eigen naam plaatsen/ zijn schreeuw/ opvangen en versterken/ dat had ik bijvoorbeeld/ bij het vertalen van/ een Amerikaan/ een zekere charles bukowski. 

Medvedev neemt geen blad voor de mond, en schrijft in zijn eigen rauwe wijze een aanklacht over alles wat enigszins naar Sovjet of bohemien riekt. Zo heeft hij geen goed woord over voor de Moskouse filmcritici, en noemt ze onomwonden ‘het uitschot van de maatschappij’. Of over de absurd hoge prijzen in Moskouse supermarkten. Of prostitutie. Wodka. Kapitalisme. Arbeidersstrijd. Armoede. Eenzaamheid. Literaire intelligentsia, collectivisme, fascisme, de economische crisis, filosofie. Weinig ontsnapt aan de aandacht van zijn pen. Niet alleen in poëtische vorm, ook essays en beschrijven van zijn (meestal) eenmansacties zijn terug te vinden in ‘Alles is slecht’.

Toch is het met name zijn poëzie dat, al dan niet bedoeld, aanspreekt op het gevoel van de lezer. Juist door de niet-gestandaardiseerde, en door velen als ongecultiveerd geziene, vorm, spreken zijn woorden recht tot het hart. Zeker liefhebbers van Bukowksi of auteurs van de beat-generatie kunnen hun geluk niet op. Moeilijker zal het zijn voor degenen die geen marxistische of op zijn minst socialistische achtergrond hebben, daar al zijn betogingen toch duidelijk vanuit die hoek geschreven zijn. Niettemin maakt Medvedev een scherpe en vaak ook terechte analyse van de huidige Russische maatschappij. Door de jaren heen (het boek is chronologisch van opzet) valt echter niet te negeren dat hij steeds bozer wordt. Op het verbitterde af. Dat maakt dat sommige stukken wat moeilijker te lezen zijn, en moet de bundel af en toe worden weggelegd om adem te halen. Niettemin is ‘Alles is slecht’ een interessante kijk in post-Sovjet Rusland en een must-read voor alle activisten en rebellen in spe.

Details Poëzie
Auteur: Kirill Medvedev
Uitgeverij: Leesmagazijn
Jaar:
2014
Aantal pagina's:
314