Isabel Minhós Martins, 'Als tijd voorbijgaat'

Over het verglijden van de tijd

Hoewel de Portugese Isabel Minhós Martins in haar thuisland al tal van literaire prijzen gewonnen heeft, geniet ze in ons taalgebied minder naambekendheid. In 2015 verscheen van haar ‘Tot hier en niet verder!’, een intense samenwerking met illustrator Bernardo Carvalho, wat resulteerde in een eigenzinnig en vooral actueel prentenboek over de vluchtelingencrisis. In ‘Als Tijd voorbijgaat’ presenteert de auteur losse scènes, veelal het resultaat van nauwkeurig observeren en tegelijkertijd filosoferen over het verglijden van de tijd.

Minhós Martins en haar illustratrice Madalena Matoso nemen telkens een dubbele pagina als uitgangspunt, zodat ze herhaaldelijk ook met tegenstellingen kunnen werken. Zo opent het boek met een toepasselijke prent van een kind, de armen wijd gestrekt met als begeleidende tekst ‘Jij wordt steeds groter’. Op de rechterbladzijde voegt de auteur er fijntjes aan toe: ‘Maar een potlood wordt steeds kleiner.’ De personages veranderen duidelijk fysiek, maar ook mentaal; ze passen hun oordelen aan, verruimen hun kennis. Minhós Martins vertrekt vanuit de opvatting dat het verstrijken van tijd niet altijd negatief hoeft te zijn. Zo raak je wel dingen kwijt, maar je krijgt er ook weer andere voor in de plaats. Uitgangspunt vormt het onwrikbare geloof in zelfontwikkeling en kansen krijgen om bij te leren. Het einde doet in dat opzicht wat artificieel aan: de auteur en de illustrator willen per se met een positieve noot afsluiten, een extra ruggensteun bieden, maar dat is an sich nergens voor nodig. Dit prentenboek vormt op zich al een boeiende ontdekkingsreis over het verglijden van de tijd, met bijhorende effecten.

Minhós Martins vat haar bevindingen in korte, gebalde zinnen, wat meermaals sterke beelden oplevert, vaak met een originele twist of vanuit een humoristische invalshoek. Zo wordt de tekst 'Haren groeien over je ogen’ op de linkerpagina gevolgd door een zwarte bladzijde met slechts vage contouren van meubels en de begeleidende slagzin: 'Maar je ogen wennen na een poosje aan het donker.' De tekst wordt tot een minimum beperkt, zodat de intrigerende illustraties van Madalena Matoso terecht als ware blikvangers kunnen fungeren. Haar personages zijn doorgaans cartooneske figuren die dankzij de gestroomlijnde uitwerking tot hun essentie herleid worden. De felle tinten, meestal in primaire kleuren, zorgen voor hevige contrasten. Die opmerkelijke combinatie van kleur(contrast)en en vormgeving geeft de prenten een nostalgisch elan. De opvallende lijnvoering, met veel diagonalen, zorgt voor een dynamische invulling van de ruimte.

Het is precies de eigenzinnige invulling van een overbekende thematiek, zowel in woord als beeld, die dit markante prentenboek zijn onweerstaanbare charme verleent. De frisse, contrasterende kleuren vertolken prachtig (de effecten van) het verglijden van de tijd. 'Als tijd voorbijgaat' is opnieuw een gedurfde uitgave, wars van vooropgesteld commercieel succes, zoals we dat ondertussen van deze vernieuwende uitgeverij gewoon zijn.

 

Vanaf 4+

Details Fictie
Auteur: Isabel Minhós Martins
Illustratrice: Madalena Matoso
Uitgeverij: Karmijn
Jaar:
2018
Aantal pagina's:
48