Gianna Molinari, 'Hier is alles mogelijk'

Wees niet bang voor de wolf

Wanneer een jonge vrouw start als nachtwaakster in een verpakkingsfabriek, gaat de fabriek zijn laatste maanden in. Toch vindt de directeur het opportuun om een extra bewaakster in dienst te nemen zodat alles ordelijk kan blijven verlopen. De vrouw neemt haar intrek in een verlaten hal van het gebouw die ze aankleedt met gevonden en gekregen spullen. ’s Nachts zit ze afwisselend met haar collega Clemens voor de monitoren in een kleine ruimte onder haar slaapplaats. Meestal gebeurt er niets.

En tegelijk gebeurt er heel veel. In ‘Hier is alles mogelijk’ exploreert de Zwitserse debutante Gianni Molinari het hoofd van een jonge vrouw met licht autistische trekjes. Het naamloze hoofdpersonage is niet zozeer geïnteresseerd in de fabriek, maar wel in de nieuwe omgeving die ze kan ontdekken. Ze liet eerder alles achter, zegde zelfs haar bankrekening op om elders opnieuw te beginnen. In uitgepuurde zinnen volgt de lezer haar handelingen en gedachten die een reactie zijn op de verhalen die ze hoort en de vragen die ze zich stelt. Overal wil ze een antwoord op.

Haar alomvattende encyclopedie die fungeert als een handleiding voor het leven schiet echter schromelijk tekort. Hoe meer vragen ze stelt, hoe minder reacties ze krijgt. Op zo een kantelmoment treedt haar fantasie in werking en ontspruiten er antwoorden die ze nauwgezet toevoegt in de marges van haar naslagwerk. Ook maakt ze tekeningen en foto’s die een prominente rol opeisen in het boek. Als lezer/toeschouwer sta je er soms weifelend naar te kijken.  Die aanvullingen moeten het waarheidsgehalte verhogen, maar versterken eerder de fictie, de constructie.

Op sommige foto’s die Molinari integreerde in het boek is er een duidelijke blindspot. Een witte bol verbergt iets onbekend. Maar in plaats van het te verbergen, gaat ze er net de aandacht op vestigen. Wat schuilt er achter de blinde vlek? Of leidt die net de aandacht af van wat er rond gebeurt? Het kan ook dat de auteur onze fascinatie voor het bijzondere aan de kaak stelt, een begoocheling die ons blind maakt voor het alledaagse. In ieder geval roept het vragen op waardoor het boek aan interactieve kracht wint.

Ook de jonge nachtwaakster raakt in de ban van iets bijzonder dat rondwaart op de terreinen van de fabriek. De kok heeft namelijk een wolf gezien aan de afvalcontainer. Het enige probleem is dat enkel de kok de wolf heeft gezien. Voor de rest van de aanwezigen blijft het beest verdoken. Niettemin vinden ze overal vermeende aanwijzingen en nemen ze uitzonderlijke maatregelen. Zo geeft de directeur de nachtwakers de opdracht een kuil te graven. Het moet de wolf bedwingen, de angst vastzetten. Maar in de daad schuilt de loutering. Hoe langer de nachtwaakster werkt aan de kuil, hoe meer ze de wolf aanvaardt. En bijgevolg haar angst.

Op een bepaald moment komt ze er zelfs helemaal mee in het reine. Wanneer de wolf opduikt in haar woonplaats, zittend in een hoek voor het raam, verstijft haar nek. ‘Daar is de wolf.’ Hoewel ze eerst panikeert, probeert ze toch rustig te blijven en haar angst te confronteren. Ze overweegt haar opties en besluit om de wolf voor zichzelf te houden. ‘Ik laat hem in de hal blijven als hij daar wil blijven. Ik laat hem met rust zolang hij mij met rust laat. Ik blijf het fabrieksterrein bewaken en ga door met het graven van het gat.’

Met dit boek gaat Molinari de strijd aan met de heersende angstcultuur. Het is een omroep om niet blind mee te gaan in de bibberatie, maar om de zaken kritisch tegen het licht te houden en de goedgelovigheid te verwerpen.

Details Fictie
Auteur: Gianna Molinari
Vertaler: Gerrit Bussink
Uitgever: Wereldbibliotheek
Jaar:
2019
Aantal pagina's:
190