Bruno Huygebaert, Het Generatiepact - wat verandert er voor u

Nuttige literatuur voor de happy few

Op 11 oktober 2005 liet premier Verhofstadt zich het woord generatiepact ontvallen tijdens zijn beleidsverklaring. Het was het begin van een turbulent en bij momenten grimmig politiek jaar. Vakbonden gingen op hun achterste poten staan, want ze vreesden de afschaffing van het brugpensioen. Stakingen bleven niet uit. De socialistische vakbond ABVV probeerde het zelfs een keer solo, zonder de steun van het ACV. Die laatste verkoos een krantenadvertentie met de uitleg “waarom wij niet staken:...”.
Het Generatiepact werd uiteindelijk op 16 december 2005 goedgekeurd. Hier en daar werden toegevingen gedaan en werden er maatregelen afgezwakt of bijgestuurd. De regering overleefde de crisis en kon met een gerust gemoed de kerstboom versieren.
Toegegeven, het Generatiepact is nu niet meteen het hipste onderwerp. Een hele opdracht dus voor VRT-journalist Bruno Huygebaert om deze bundel van maatregelen op een begrijpelijke en leesbare manier in boekvorm te gieten. In klare en duidelijke taal worden stap voor stap de maatregelen, de gevolgen en de reacties op het Generatiepact uit de doeken gedaan. Het is alleszins een dun boek geworden. Na 168 pagina's zou je geen vragen meer mogen hebben over het Generatiepact en bij deze kunnen we dat bevestigen.
Aan de degelijkheid van dit boekje valt niet te twijfelen. Aan het nut ervan misschien wel. We kunnen ons afvragen wie er nog geïnteresseerd is in een boek over een onderwerp dat nauwelijks nog een onderdeel is van de actualiteit. De storm was al gaan liggen bij het uitbrengen van dit boek, de hype was en is voorbij. Als dit naslagwerkje bedoeld is voor het grote publiek, dan heeft het wellicht zijn doel gemist. Wij kunnen ons immers niet inbeelden dat een groot aantal mensen opgewonden wordt bij het zien van een boekenrug in de boekhandel met het woord Generatiepact erop.
Daartegenover staat ongetwijfeld wel een relatief kleine groep mensen, naast journalisten en politici, die nu wel eens willen weten waar al die commotie nu eigenlijk om draaide. Voor hen heeft Bruno Huygebaert het perfecte werk geschreven. Bovendien maakt het je slechts €10 armer. Verloren moeite? Nee dus.

Details Non-fictie
Auteur: Bruno Huygebaert
Uitgever: Standaard Uitgeverij
Jaar:
2006
Aantal pagina's:
168