David de Poel, 'De schrijver die over de soep vloog'

Een tragikomische einzelgänger

Het duurde tot zijn zesenvijftigste alvorens de Nederlandse schrijver Frans Pointl met 'De kip die over de soep vloog' succes boekte. Een geboren einzelgänger die niet uit was op populariteit en bepaald niet happig op het verschijnen van zijn biografie. Het is dankzij de hardnekkigheid van David de Poel (1973) dat ze nu toch in de boekhandel ligt.

Het zal je maar overkomen dat je op een dag door de persoon, van wie je al lang een biografie hebt gepland, wordt verzocht dat uiteindelijk niet te doen. Voorjaar 2008 werd David de Poel in Nice, waar hij verbleef om aan zijn biografie van Frans Pointl te werken, gebeld door de schrijver met het uitdrukkelijk verzoek hiermee op te houden.

'Je weet dat ik het niet meer wil. Ik vind het heel vervelend om in de krant te moeten lezen dat je dan toch doorgaat!' Groot was de ontreddering van de Poel die, na grondige research, al een behoorlijk aantal hoofdstukken klaar had. Wat nu te doen? Na overleg met Vic van de Reijt, de uitgever van Pointl, wordt besloten alles wat al geschreven is naar de auteur te sturen.

Nauwelijks enkele dagen later is, tegen de verwachtingen in, de reactie positief en het contact tussen schrijver en biograaf hersteld. Ook het vertrouwen tussen beiden groeit langzamerhand, dusdanig zelfs dat David de Poel niet alleen een literair erfbewaarder maar evenzeer zijn verzorger en laatste aanspreekpunt wordt. Dat laatste brengt hem in een moeilijk parket. Als blijkt dat Pointl een relatie heeft met een zekere Paula wordt hij voortdurend belaagd door haar zoon die, zonder de minste schroom, op de bankpasjes van de zieke schrijver uit is. Het is de aanzet van een triest verhaal dat David de Poel parallel met de biografie van Pointl laat verlopen. Door iedereen na verloop van tijd verlaten ligt zijn lot volledig in handen van zijn biograaf.

'Ik kwam tot de conclusie dat er niemand was die dicht genoeg bij hem stond om over zijn leven en dood te beslissen.'

Aanvankelijk begonnen als dichter en oprichter van het literaire tijdschrift 'Debutant' komt zijn literaire carrière opvallend langzaam op gang. Wellicht houdt een en ander verband dat er in zijn leven weinig gebeurde; voor een auteur die het hoofdzakelijk van eigen ervaringen moest hebben is dat een nadeel. Afgewezen door uitgever Geert Van Oorschot werd hij pas na publicaties van enkele verhalen in 'Hollands Maandblad' en 'De Tweede Ronde' in het literair circuit opgemerkt. Pas toen hij vanaf 1984 volop in literaire bladen begon te publiceren ging het de goede kant met hem op. Het was dichter Rogi Wieg die hem die uiteindelijk bij uitgever Vic Van de Reijt - hij zag wat in zijn verhalen - introduceerde. Dankzij Van de Reijt kan hij op zijn zesenvijftigste debuteren met 'De kip die over de soep vloog'.

Een verhalenbundel waarvan meer dan honderdduizend exemplaren over de toonbank zijn gegaan. Het succes lachte hem toen maar er echt van genieten deed hij niet. Na zijn fel gesmaakt optreden in het tv-programma 'Van Dis in de IJsbreker' kwam hij, bang om op straat herkend te worden, drie weken niet meer in het centrum van Amsterdam.

Kortom, een bijzonder auteur wiens levensloop subliem en met empathie door David de Poel wordt verteld. Laatstgenoemde schreef eveneens het voorwoord van Pointls 'Verzameld werk', een turf van 1081 bladzijden. Een ideaal cadeau voor de eindejaarsfeesten.

 

Details Non-fictie
Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar
Jaar:
2019
Aantal pagina's:
302