Bart Van Nuffelen en Tim Van den Abeele, 'Het geheim van Sinterklaas'

Brieven aan de Sint

In de aanloop naar het sinterklaasfeest schrijft Rik alvast een briefje aan de Sint aangezien hij geen cadeaus wenst, maar wel een speciaal verzoek heeft. Wat volgt is een verwoede briefwisseling met de Sint, waaruit een groot kinderverdriet blijkt.

Riks grootvader – liefdevol 'vake' genoemd – ligt al twee weken in het ziekenhuis. Schijnbaar terloops geformuleerde vragen in het postscriptum wijzen op Riks nauwe betrokkenheid, bv. wanneer hij wil weten hoe de Sint maar liefst 874 jaar is geworden. De Sint blijkt 'vake' ook te kennen, zodat de briefschrijvers een keur aan (jeugd)herinneringen kunnen ophalen. Via functioneel ingezette motieven, zoals o.a. de fiets van grootvader, nu voorbestemd voor Rik, legt de auteur geslaagde parallellen over de generaties heen.

Dat wordt stilistisch knap weerspiegeld in een adequaat register; korte, gebalde zinnetjes wanneer Rik aan het woord is, met een naïef-ontwapenende blik op de wereld. Sinterklaas wordt als een echte grootvader gekarakteriseerd, en schrijft dan ook in een beheerste stijl, al levert dit toch levendige, gevoelvolle brieven op.

De goedheiligman deelt Riks bezorgdheid, maar wil de jongen geen valse hoop geven. Dat pleit meteen in het voordeel van dit jeugdboek, waarin zowel auteur als illustrator jonge kinderen serieus nemen en niet met een kluitje in het riet sturen. Bovendien bewijst het duo dat ook de aanvaarding van het nakende einde wel degelijk troost kan bieden. Riks besef dat grootvader ongeneeslijk ziek is, volgt echter te snel, net zoals de nogal makkelijke aanvaarding. Van Nuffelen creëert wel een spanningsveld tussen enerzijds de hoop van het kind dat het onmogelijke nog kan gebeuren en anderzijds de onmiskenbare realiteit. Een behoorlijk sterk uitgangspunt, dat echter meer diepgang verdiende.

In zijn illustraties beperkt Tim Van den Abeele zich tot diverse schakeringen rood en geel. Dat resulteert in krachtige, maar ook ingetogen beelden, die de liefdevolle relatie tussen grootvader en kleinzoon verbeelden. De illustrator voegt ook nuances toe, bv. personages laten in de achtergrond of buiten de lijntjes kleuren door middel van de sfumato-techniek. Het vormt een gedurfde, opvallende kleurencombinatie. Lijken de prenten in eerste instantie wat statisch of steriel, zo worden ze steeds toegankelijker, zodat de lezer een fascinerende wereld betreedt. Parallel hiermee verloopt Riks groeiende besef dat zijn grootvader niet meer beter zal worden. Van den Abeele zet sterk op expressie in, bv. wanneer Rik wakker ligt in bed, tobbend over z’n vake. Knap zijn ook de contrasten tussen de verwondering bij het jonge kind en de berustende blik van grootvader.

Het grote geheim van de Sint – een betekenisvolle verwijzing naar de titel – achterhaalt Rik in een poëtisch en gevoelvol einde. Het vormt meteen een waardige afsluiter van dit kleine, ingetogen boekje over afscheid nemen, herinneringen koesteren en verlies aanvaarden. ‘Het geheim van Sinterklaas’ is dan ook een verademing in de stroom van louter gecommercialiseerde sinterklaasboeken.

Details Fictie
Auteur: Bart Van Nuffelen
Illustrator: Tim Van den Abeele
Uitgeverij: De Eenhoorn
Jaar:
2018
Aantal pagina's:
54